Vottun gæðastjórnunarkerfa skv. ÍST EN ISO 9001:2015

Vottun gæðastjórnunarkerfa skv. ÍST EN ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 er alþjóðlegur staðall sem skilgreinir kröfur fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja bæta heildar árangur sinn og innleiða gæðastjórnunarkerfi í starfsemi sína í því skyni að sýna fram að þau kappkosti að uppfylla gæðakröfur og gæðamarkmið sem gilda um starfsemina.
ISO 9001:2015 er algengasti stjórnunarkerfisstaðallinn en yfir 1,1 milljón fyrirtækja í yfir 180 löndum eru með vottað gæðastjórnunarkerfi á grundvelli hans. Á Íslandi eru yfir 100 fyrirtæki með vottað gæðastjórnunarkerfi. Staðallinn skilgreinir kröfur til fyrirtækja og stofnana sem vilja tryggja að vörur og þjónusta sem þau bjóða upp á uppfylli stöðugt kröfur viðskiptavina sinna og að þau vinni að stöðugum umbótum á stjórnunarkerfum sínum og starfsemi.
Í því samkeppnismiðaða umhverfi sem ríkir í dag er traust á gæði og ánægja mikilvæg skilyrði sem fyrirtæki og neytendur setja þegar þeir velja sér vöru eða þjónustu. Með vottun á gæðastjórnunarkerfi skv. ISO 9001:2015 sýna fyrirtæki og stofnanir skuldbindingu um að þau samræma starfsemi og framleiðsluferla sína með hliðsjón af kröfum viðskiptavina sinna.

Gæðastjórnunarstaðallinn ISO 9001:2015 var uppfærður árið 2015 þar sem ríkari áhersla er lögð á áhættumiðaða nálgun á framkvæmdarferla til að aðstoða við að ákvarða þætti í framkvæmd sem nauðsynlegt er að bregðast við með fyrirbyggjandi aðgerðum og takast á við áhættu og tækifæri með skipulegum og skilvirkum hætti. Eftir október 2018 þurftu öll fyrirtæki og stofnanir sem höfðu vottað gæðastjórnunarkerfi skv. 2008 útgáfu staðalsins að færa sig í 2015 útgáfu og fá vottaða. Vottanir á 2008 gæðastjórnunarkerfum eru því ekki lengur í gildi

Vottun gæðastjórnunarkerfa samkvæmt ISO 9001:2015 leiðir til aukinnar ánægju viðskiptavina og trausts fagaðila, stjórnvalda, hagsmunaaðila og starfsmanna og veitir staðfestingu á að samræmis gæti í afhendingu á vörum eða þjónustu. Innleiðing gæðastjórnunarkerfa tryggir betri innri skilning fyrirtækja og stofnana á framkvæmdarferlum og skilvirkari framkvæmdar sem byggist m.a. á virkri þátttöku stjórnenda.
Með skýrum skilgreiningum á ábyrgðar- og valdhöfum er byggt undir ramma fyrir stöðugar umbætur og með því að stuðla að því að uppfylla gæðamarkmið, bæta innri og ytri samskipti og skilvirka nýtingu auðlinda stuðlar á endanum í lækkun kostnaðar án þess að ógna gæðum.
Fyrirtæki og stofnanir sem innleiða gæðastjórnunarkerfi í starfsemi sína finna almennt fljótt fyrir ávinningi þess, t.a.m. í formi:

  • Aukinnar skilvirkni starfseminnar
  • Aukinnar ánægju viðskiptavina
  • Lækkunar á tilfallandi neikvæðum kostnaði
  • Meiri gæða framleiðsluferla og þjónustu

iCert starfar eftir gæðastjórnunarkerfi í samræmi við kröfur ISO 9001:2015 og vottar gæðastjórnunarkerfi fyrirtækja og stofnana á grundvelli krafna staðalsins. Á innri vef iCert er að finna gátlista fyrir fyrirtæki og stofnanir þannig að þau geti kannað stöðu sína, m.t.t. krafna staðalsins og metið hvort þau séu tilbúin til þess að hefja vottunarferlið með iCert.

iCert vottar gæðastjórnunarkerfi fyrirtækja og stofnana á grundvelli krafna gæðastjórnunarstaðalsins ÍST EN ISO 9001:2015. Í úttektum iCert er útfærsla, innleiðing og framkvæmd gæðstjórnunarkerfa tekin út m.t.t. þess hvort kröfur staðalsins séu uppfylltar. Auk úttektar fá viðskiptavinir endurgjöf á útfærslu og innleiðingu og framkvæmd gæðastjórnunarkerfa sinna með það að markmiði að stuðla að stöðugum umbótum á gæðastjórnunarkerfa viðskiptavina iCert.

iCert byggir á áratugareynslu af útfærslu, innleiðingu, rekstri, úttektum og vottunum gæðastjórnunarkerfa. iCert leggur metnað í að veita vandaða og góða þjónustu, iCert býður þannig upp á úttektir og vottun gæðastjórnunarkerfa í hæsta gæðaflokki. Í því sambandi hefur iCert staðið fyrir þjálfun úttektaraðila sem taka út gæðastjórnunarkerfi f.h. iCert og hefur nú yfir að ráða 5 úttektaraðilum sem eru hæfir til úttekta á gæðastjórnunarkerfum á mismunandi tæknisviðum. Úttektaraðilar iCert búa yfir mikilli og breiðri reynslu af víðsvegar úr atvinnulífinu. Engin önnur vottunarstofa hér á landi býr yfir jafnbreiðum hópi úttektaraðila og iCert.

Innri verkefnavefur

Viðskiptavinir iCert fá aðgang að innri verkefnavef iCert en þar er að finna fróðleik sem snýr að vottunarferlinu. Einnig er þar að finna gátlista þannig að fyrirtæki og stofnanir geta kannað stöðu sína m.t.t. krafna staðalsins og metið hvenær þau séu tilbúin til þess að hefja vottunarferlið með iCert og á sama tíma einfalda það. iCert bætir stöðugt fróðleik og öðru á verkefnavef þannig að viðskiptavinir fá reglulega meiri fróðleik og annað sem snýr að vottun þeirra.

Á innri vef hafa viðskiptavinir iCert jafnframt aðgang að úttektarskýrslum, vottunarskírteini og öðru sem við kemur vottunarverkefninu. Þegar samningur er gerður er veittur aðgangur fyrir þá aðila sem koma að vottun f.h. viðskiptavinar.

Til þess óska tilboðs um vottun gæðastjórnunarkerfi skv. ÍST EN ISO 9001:2015 fylltu út formið hér að neðan og starfsmaður iCert hefur samband við fyrsta tækifæri. Eftir að beiðni hefur verið móttekin fá viðskiptavinir aðgang að innri vef iCert þar sem er að finna frekari upplýsingar um vottun gæðastjórnunarkerfa o.fl. Hafðu samband í dag og fáðu frekari upplýsingar.


Jafnlaunakerfi skv. ÍST 85:2012Gæðastjórnunarkerfi skv. ÍST EN ISO 9001:2015Umhverfisstjórnunarkerfi skv. ÍST EN ISO 14001:2015

NeiÓljóstNei
**Tilgangur forúttektar er að fara yfir útfærslu stjórnunarkerfis og undirbúning fyrirtækis/stofnunar fyrir vottun. Úttekt felur í sér grófa yfirferð á stjórnunarkerfinu og tengdum skjalfestum upplýsingum, mat á staðbundnum kröfur og hvort/hvenær fyrirtækið sé tilbúið til að undirgangast vottunarúttekt. Forúttekt felur einnig í sér mat á hversu vel fyrirtækið/stofnun þekkir kröfur viðkomandi stjórnunarkerfisstaðals.

Hafir þú frekari spurningar um vottun gæðastjórnunarkerfa, sendu okkur þá tölvupóst á iCert@iCert.is, hringdu í okkur í síma 565-9001 eða spjallaðu við okkur á Facebook.

Við hlökkum til að heyra í þér.