Fræðsluvefur jafnlaunavottun

Fræðsluvefur jafnlaunavottun

Fræðsluvefur

ÍST 85:2012

Á innri vef iCert hefur verið að finna mikið fræðsluefni sem við kemur stjórnunarkerfum og vottunum þeirra. iCert hefur nú útbúið sérstakan miðlægan fræðsluvef um jafnlaunastaðalinn á innri vef iCert. Með því fræðsluefni sem iCert hefur útfært fá viðskiptavinir iCert aðgang að mikilli fræðslu um jafnlaunastaðalinn og kröfur hans.

Bakgrunnur

Það eru fáir sem þekkja kröfur staðla betur en höfundar þeirra. Sigurður M. Harðarson, einn eiganda iCert, er einn höfunda jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012 og situr f.h. iCert í endurskoðunarnefnd hans. Sigurður hefur komið að hönnun og útfærslu alls fræðsluefnis. Þannig er fræðsluefnið unnið með hliðsjón af þeim markmiðum sem jafnlaunakerfum er ætlað ná.

Af hverju?

Fræðsluvefur iCert er liður í að veita framúrskarandi þjónustu á sviði jafnlaunavottunar og að miðla þeirri þekkingu sem iCert býr yfir á sviði stjórnunarkerfa. Með því að fyrirtæki og stofnanir þekki kröfur staðalsins til hlítar eru þau jafnframt betur undirbúin til þess að innleiða jafnlaunakerfi, reka þau og svo síðast en ekki síst til undirbúnings fyrir úttektir þeirra.

ÁVINNINGUR

Skilvirkni

Með því að afla sér fræðslu um kröfur staðla áður en lagt er af stað í innleiðingu stjórnunarkerfa má fyrirbyggja óþarfa flækjustig og þannig spara tíma við innleiðingu.

Viðhalda þekkingu

Fræðsluefnið nýtist ekki bara í innleiðingarferlinu heldur einnig þegar kerfi hafa verið innleidd og stuðlar að því að viðhalda þekkingu.

Hagkvæmni

Efnið er aðgengilegt þegar á því er þörf og því þurfa viðskiptavinir ekki að taka frá tíma til þess að sækja námskeið eða annars konar fræðslu.

HVAÐ ER AÐ FINNA Á FRÆÐSLUVEF

Handbók um innri úttektir

Ein af kröfum jafnlaunastaðalsins er framkvæmd innri úttekta. Fyrir mörgum eru úttektir nýlunda og þekkja lítið til þeirra. Í handbók um innri úttektir er farið yfir með almennum hætti hugmyndafræði innri úttekta, tilgang þeirra og markmið. Handbókin er byggð á uppbyggingu stjórnunarkerfisstaðla eftir 2015, leiðbeiningastaðli um úttektir stjórnunarkerfa ÍST EN ISO 19011:2018 og reynslu iCert af úttektum. Handbókin auðveldar skipulagningu og framkvæmd innri úttekta og á að stuðla að skilvirkum og árangursríkum úttektum.

Handbók um aðhvarfsgreiningu

Ein af kröfum jafnlaunastaðalsins er framkvæmd launagreininga. Til þess að geta metið hvað það er sem hefur áhrif á laun þarf að hafa verkfæri til þess að greina laun og að hvaða marki þau viðmið hafa sem atvinnurekendur hafa ákvarðað að hafi áhrif á laun hafi í raun og veru. Með þau viðmið í farteskinu og til hliðsjónar er hægt að meta hvort þau, fyrir viðkomandi kyn, hafi raunverulega áhrif á laun með aðhvarfsgreiningu. Með þeirri aðferðarfræði eru laun brotin niður eins nákvæmlega og hægt er eftir þeim viðmiðum sem atvinnurekendur hafa sett sér. Þannig er markmið þessarar handbókar að veita viðskiptavinum iCert fræðslu um aðferðafræði aðhvarfsgreiningar, og jafnframt veita innsýn í hvað ber að varast þegar aðhvarfsgreiningar eru framkvæmdar.

Túlkun á kröfuköflum

Á fræðsluvef er jafnframt að finna túlkun á kröfuköflum jafnlaunastaðalsins sem nýst getur við að skilja betur kröfur staðalsins.

Gátlisti

Áður en formlegt vottunarferli hefst og úttektir skipulagðar er gott að kanna stöðu mála m.t.t. krafna. Einnig er gott í útfærslu og innleiðingu að hafa gátlista til hliðsjónar. Á fræðsluvef er að finna gátlista til að kanna stöðu sína í innleiðingarferli jafnlaunakerfa.

Verkfæri

iCert hefur þróað launagreiningarverkfæri þar sem unnt er að framkvæma launagreiningu með þeim jafnlaunaviðmiðum sem atvinnurekandi hefur ákvarðað. Verkfærið byggir á aðhvarfsgreiningu til að finna bestu línu fyrir tiltekið gagnasett á margvíðum grunni. Hægt er að nota það til að framkvæma launagreiningar eða til þess að kanna stöðu áður en farið er lengra og annar hugbúnaður notaður til frekari launagreininga. Launagreiningarverkfærið sýnir niðurstöður greininga myndrænt þannig að með skilningi á því sem greinir í handbók um aðhvarfsgreiningu og grunnþekkingu á tölfræði á að vera unnt að framkvæma launagreiningu með góðum árangri.

Margt annað

Ýmsan annan fróðleik og kennsluefni er að finna á fræðsluvef iCert s.s. kennslumyndbönd í aðhvarfsgreiningu, kennslubók í tölfræði, kynningar og gagnlega hlekki.

iCert uppfærir kennslu- og fræðsluefni reglulega og jafnframt það efni sem er til staðar eftir því sem þörf krefur.

AÐGANGUR AÐ FRÆÐSLUVEF

Aðgangur að fræðsluvef iCert um jafnlaunastaðalinn kostar 80.000 kr. auk vsk. og er hann virkur í 6 mánuði, þannig ætti efnið að nýtast á meðan innleiðingu stendur og eftir að jafnlaunakerfi hafa verið tekin í rekstur. Eftir að sá tími rennur út er hægt að framlengja aðgang fyrir 5.000 kr./mán. án vsk. Hins vegar fá allir viðskiptavinir iCert í jafnlaunavottun aðgang að fræðsluvef endurgjaldslaust fyrir allt að þrjá notendur í 6 mánuði sem er innifalinn í árgjöldum. Hægt er að óska eftir aðgangi að fræðsluvef með því að fylla út formið hér að neðan.

Aðgangur


Nei